гл. ас. д-р Ралица Цветанова Ковачева

Родена е на 3 юли 1976 г. в Белоградчик. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия като първенец на випуска през 1994 г.  Преподавател е в катедра “История и теория на журналистиката” към Факултета по журналистика и масови комуникации на...

Ст.н.с. I ст. доц. д-р Роман Йонов Флоров, дбн /1920-2009/

Роден е на 13 август 1920 г. в с. Сланотрън. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Румънското училище в София през 1939 г. През 1948 г. е приет за студент в Лесотехническия факултет на Селскостопанската академия. След дипломирането си работи...