д-р Пламен Любомиров БОНЧЕВ

Д-р Пламен Любомиров Бончев е роден на 22 януари 1957 г. във Видин. Баща му Любомир Живков Бончев е изтъкнат общественик и заема редица високи длъжности. Бил е секретар /1967-1969/ и първи секретар /1972-1976/ на Окръжния комитет на БКП във Видин, народен представител...