д-р Пламен Любомиров БОНЧЕВ

Роден е на 22 януари 1957 г. във Видин. Баща му Любомир Живков Бончев е изтъкнат общественик и заема редица високи длъжности. Бил е секретар/1967-1969/ и първи секретар/1972-1976/ на Окръжния комитет на БКП във Видин, народен представител в 7-то ОНР от Видински...