Йордан Симеонов Дуйчев /1912-1966/

Доц. Йордан Симеонов Дуйчев е роден на 10 януари 1912 г. в София. Брат е на акад. проф. Иван Симеонов Дуйчев /виж отделна статия/. След смъртта на майката семейството се премества в гр. Белоградчик, Йордан където завършва основното си образование. Средното си...