Йордан Симеонов ДУЙЧЕВ /1912-1966/

Роден е на 10 януари 1912 г. в София. Брат е на акад. проф. Иван Симеонов Дуйчев/виж отделна статия/. След смъртта на майката семейството се премества в гр. Белоградчик, където завършва основното си образование. Средното си образование завършва във Видинската гимназия...