Йовчо Боянов ТОПАЛОВ /1931-2021/

Чл. кор. о. з. генерал-майор проф. д-р Йовчо Топалов, д. м. н. е роден на 15 юни 1931 г. в гр. Оряхово. Средното си образование завършва в Първа софийска мъжка гимназия, а висше във Висшия медицински институт – София през 1954 г., с пълно отличие от следването....

Йорданка Георгиева Узунова

Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм е родена през 1965 г. в гр. Рила, Кюстендилска област. Висшето си образование завършва във Висшия медицински институт-София, специалност „Медицина“ през 1988 г.  От 1988 г. до 1999 г. работи като ординатор в Детското...

Йордан Симеонов Дуйчев /1912-1966/

Доц. Йордан Симеонов Дуйчев е роден на 10 януари 1912 г. в София. Брат е на акад. проф. Иван Симеонов Дуйчев /виж отделна статия/. След смъртта на майката семейството се премества в гр. Белоградчик, Йордан където завършва основното си образование. Средното си...