Жени Валентинова Жикова

Д-р Жени Валентинова Жикова е родена през 1987 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 2006 г. в паралелка със засилено изучаване на чужди езици, философия и история. През 2010 г. завършва бакалавърската си степен в Софийския...

Жером – Адолф Бланки /1798-1854/

Проф. Жером – Адолф Бланки е роден на 21 ноември 1798 г. в гр. Ница, Франция. Той е по-голям брат на френският революционер Луи Огюст Бланки /затворникът/. Жером Бланки изучава икономика и публикува няколко книги със задълбочени анализи на икономическото...