Елена Иванова БОРИСОВА

Родена е на 13 март 1987 г. в гр. Видин, но родовият ѝ корен е от с. Кутово, където през 2005 г. завършва и средното си образование в СОУ “Св.св. Кирил и Методий”. Висшето си образование завършва в Нов български университет, специалност “Българска...

проф. Ева Лазарова – Соколова

Родена е във Видин. Вероятно е завършила средното си образование във Видинската гимназия. Била е преподавател в катедра “Физико-химия” на Висшия химико-технологичен институт. Председател е на благотворителната организация Граждански форум...