Софроний ВРАЧАНСКИ /1739-1813/

Епископът, книжовникът, будителят и общественикът Свети Софроний Врачански, със светското име Стойко Владиславов, е роден на 11 март 1739 г. в гр. Котел в заможно семейство. Първите си уроци получава в килийното училище в родния си град, но става абаджия. През 1762 г....

Вела БЛАГОЕВА /Виктория Атанасова Живкова/ /1858-1921/

Писателката, журналистката и общественичката Вела Благоева е родена на 29 септември 1858 г. във Велико Търново и произхожда от борческо и родолюбиво заможно семейство. Нейни братя са Георги Живков, активен член на Либералната партия и сподвижник на Стефан Стамболов, с...

Цеко БАРЕНКОВ /1923-2010/

Цеко Баренков е роден през 1923 г. в с. Раковица. Основното си образование завършва в родното си село, но поради липса на средства не продължава образованието си. Включва се в съпротивителното движение, вследствие на което е арестуван, инквизиран и отбива военната си...

Валентина Миткова ВЪЛЧЕВА

Писателката Валентина Вълчева е родена на 6 февруари 1977 г. във Видин. Средното си образование завършва в СОУ „Любен Каравелов“-Видин през 1994 г., а висше във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ през 1999 г., специалност...

Десислава Красинова Евгениева – КАМЕНОВА

Д-р Десислава Каменова е родена на 24 юли 1976 г. във Видин, но родовият ѝ корен е от с. Неговановци. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ в биологичната паралелка през 1995 г. и е приета за студентка във...

Неда Владимирова ЗАРЕВА

Неда Владимирова Зарева е родена на 7 август 1971 г. в София. Тя е дъщеря на писателя акад. Владимир Зарев /виж отделна статия/ и е внучка на литературоведа акад. Пантелей Зарев /виж отделна статия/, което ѝ отрежда място в сайта „Видински алманах“. Неда...

Борис СПАСОВ /1943-2010/

Журналистът и публицистът Борис Спасов е роден на 10 юни 1943 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1961 г., а висше в Медицинска академия – София, специалност „Стоматология“. Работи като зъболекар по...

Мишо Константинов ПОПОВ /1944-2021/

Мишо Константинов Попов е роден през 1944 г. в гр. Белоградчик. Син е на ренгенолога д-р Константин Попов и е брат на пианиста Николай Попов /виж отделна статия/ . Мишо Попов завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия, а висше в Лесотехническия...

Сибила Михайлова Гочева

Сибила Михайлова Гочева е родена на 1 август 1951 г. във Видин. Произхожда от лекарско семейство. Средното си образование завършва в Средно училище за чужди езици в гр. Ловеч в немската езикова паралелка. През 1977 г. се дипломира с магистърска степен по специалността...

Стефан Тошев СТРИГАЧЕВ /1935 – 2000/

Стефан Тошев Стригачев е роден през 1935 г. в Белоградчик. Произхожда от интелигентно семейство. Баща му Тошо Митов Стригачев /1894-1974/ е роден в гр. Грамада, но е потомък на  видната ломска борческа фамилия Войводови и е комунистически деец, участвал като офицер...