Боян Петров ИВАНОВ /1951-2020/

Боян Иванов е роден на 26 август 1951 г. в с. Гомотарци, където завършва основното си образование. Средно образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев” и след отбиване на редовната си военна служба работи в Химическия комбинат. През 1976...

Йордан Цеков НЕЕВ /1869- /

Роден е на 29 декември 1869 г. във Видин в семейството на възрожденския деец и първи кмет на Видин след освобождението Цеко Неев. Началното си и основно образование Йордан Неев получава в родния си град, след което заминава да учи в Одеската духовна семинария....

Георги Хаджитомов ПЕШАКОВ /1785-1854/

Роден е на 15 април 1785 г. в “славянското племе”, както пише самият той в автобиографията си, във Видин. Семейството е заможно. Баща му е търговец, който търгува в Османската и Хабсбургската империя, а неговата сестра Катерина е омъжена за друг виден...

Лука ПАВЛОВ /1828 -1884/

Роден е на 11 юни 1828 г. в гр. Пирдоп. До 1947 г. работи земеделска работа с баща си, за да издържат семейството, но същата годиа избягва от дома си и става ратай на руския консул в Пловдив Найден Геров, който му помага да се запише в пловдивското гръцко училище, а...

Галя Недялкова НЕДЯЛКОВА

Родена е през 1989 г. в с. Старопатица. Средното си образование завършва през 2008 г. във Видин, а бакалавърската си степен получава в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, специалност “Българска филология” през 2013 г. През 2015 г. получава...

НЕОФИТ ВИДИНСКИ /Никола Митев Караабов/ /1868-1971/

Роден е на 29 юни 1868 г. в гр. Гълъбово, Старозагорска област. Начално и класно  образование получава в родното си място и през 1984 г. е назначен за писар в местната община, като се включва и като певец в хора на местната църква. През 1989 г. е ръкоположен за йерей...

ДРАГАН

Роден във Видин. Книжовник и калиграф. С брат си Райко преписват Бдин Миней със служби и помени за български светци. Книгата, която се състои от 219 пергаментни листа е отнесена в атонския манастир “Св. Павел”. В нея има ценна приписка за маджарското...

Йозеф ЕШКЕНАЗИ

Роден е във Видин. Участник в екипа извършил един от най-прецизните преводи на библията през 1813-1815 г. във Виена.

Бохор Езра ЙОМТОВ

Роден е във Видин. През периода 1913-1815 г. е член на творческия екип извършил един от най-автентичните преводи на библията във Виена.

ДОСАа-ЯВАНИ

Най-вероятно е роден във Видин. Възпитаник на еврейската равинска школа в Бдин. ДОСАа-ЯВАНИ е автор на книгата “Пируш ве Теосафот” по коментар на Раши, датирана към 1430 г. Ръкописът се съхранява в Оксфордската библиотека – Англия. Няма сведения да е...