Стефан Тошев СТРИГАЧЕВ /1935 – 2000/

Стефан Тошев Стригачев е роден през 1935 г. в Белоградчик. Произхожда от интелигентно семейство. Баща му Тошо Митов Стригачев /1894-1974/ е роден в гр. Грамада, но е потомък на  видната ломска борческа фамилия Войводови и е комунистически деец, участвал като офицер...

Любомир Николов ВЕСЕЛИНОВ

Любомир Веселинов е роден на 14 февруари 1952 г. в с. Крачимир, Белоградчишко. Средното си образование завършва в Икономически техникум гр. Димово, а висше в Института по култура към Ленинградския / днес Санктпетербургския/ университет по хуманитарни науки през 1984...

Андрей Иванов Манев /КАМЕНГРАДОВ /1905-200 /

Андрей Каменградов е роден на 18 август 1905 г. в гр. Панагюрище. Висшето си образование завършва в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Философия” през 1928 г. и става гимназиален учител. Учителства и във видинската...

Соломон Самуил АЛАДЖЕМ /1885-1976/

Соломон Аладжем е роден на 12 януари 1885 г. в многодетно видинско еврейско семейство. Учил е във видинското еврейско училище, заедно със световно известния художник Жул Паскин, за когото е написал спомени. Доброволец е в Балканската, Междусъюзническата и Първата...

Димитър Иванов Шишманов /1889-1945/

Димитър Иванов Шишманов е роден на 19 ноември 1889 г. в София. Той е потомък на видинския шишмановски род – внук е на Димитър Емануил Шишманов /виж отделна статия/ и е син на проф. д-р Иван Димитров Шишманов /виж отделна статия/. Средното си образоание завършва...

Георги С. ПОПОВ /1904-1968/

Георги Попов е роден през 1904 г. в гр. Белоградчик. Висшето си образование завършва в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Агрономство” и работи като околийски агроном на Белоградчишка околия. След 1944 г. е вътворен в...

Цветко Петров ДИНКОВ /1936-2012/

Цветко Динков е роден на 1 юни 1936 г. в с. Връв. Средното си образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев” през 1954 г., а висше в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Биология”, като за втора специалност си...

Рачо МИЛАНОВ Вълов

Рачо Миланов е роден на 18 февруари 1947 г. в с. Раковица. Средното си техническо образование завършва в гр. Русе, а висше във ВМЕИ гр. Варна, специалност “Електротехника” през 1971 г. Още същата година започва работа  в Изчислителния център на Стопански...

Боян Петров ИВАНОВ /1951-2020/

Боян Иванов е роден на 26 август 1951 г. в с. Гомотарци, където завършва основното си образование. Средно образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев” и след отбиване на редовната си военна служба работи в Химическия комбинат. През 1976...

Йордан Цеков НЕЕВ /1869- /

Роден е на 29 декември 1869 г. във Видин в семейството на възрожденския деец и първи кмет на Видин след освобождението Цеко Неев. Началното си и основно образование Йордан Неев получава в родния си град, след което заминава да учи в Одеската духовна семинария....