Неда Владимирова ЗАРЕВА

Неда Владимирова Зарева е родена на 7 август 1971 г. в София. Тя е дъщеря на писателя акад. Владимир Зарев /виж отделна статия/ и е внучка на литературоведа акад. Пантелей Зарев /виж отделна статия/, което ѝ отрежда място в сайта „Видински алманах“. Неда...

Борис СПАСОВ /1943-2010/

Борис Спасов е роден на 10 юни 1943 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1961 г., а висше в Медицинска академия – София, специалност „Стоматология“. Работи като зъболекар по разпределение в Добруджанския край,...

Мишо Константинов ПОПОВ /1944-2021/

Мишо Константинов Попов е роден през 1944 г. в гр. Белоградчик. Син е на ренгенолога д-р Константин Попов. Мишо Попов завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия, а висше в Лесотехническия институт – София, специалност „Лесовъд“. За...

Сибила Михайлова Гочева

Сибила Михайлова Гочева е родена на 1 август 1951 г. във Видин. Произхожда от лекарско семейство. Средното си образование завършва в Средно училище за чужди езици в гр. Ловеч в немската езикова паралелка. През 1977 г. се дипломира с магистърска степен по специалността...

Стефан Тошев СТРИГАЧЕВ /1935 – 2000/

Стефан Тошев Стригачев е роден през 1935 г. в Белоградчик. Произхожда от интелигентно семейство. Баща му Тошо Митов Стригачев /1894-1974/ е роден в гр. Грамада, но е потомък на  видната ломска борческа фамилия Войводови и е комунистически деец, участвал като офицер...

Любомир Николов ВЕСЕЛИНОВ

Любомир Веселинов е роден на 14 февруари 1952 г. в с. Крачимир, Белоградчишко. Средното си образование завършва в Икономически техникум гр. Димово, а висше в Института по култура към Ленинградския / днес Санктпетербургския/ университет по хуманитарни науки през 1984...

Андрей Иванов Манев /КАМЕНГРАДОВ /1905-200 /

Андрей Каменградов е роден на 18 август 1905 г. в гр. Панагюрище. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Философия“ през 1928 г. и става гимназиален учител. Учителства и във видинската...

Соломон Самуил АЛАДЖЕМ /1885-1976/

Соломон Аладжем е роден на 12 януари 1885 г. в многодетно видинско еврейско семейство. Учил е във видинското еврейско училище, заедно със световно известния художник Жул Паскин, за когото е написал спомени. Доброволец е в Балканската, Междусъюзническата и Първата...

Димитър Иванов Шишманов /1889-1945/

Димитър Иванов Шишманов е роден на 19 ноември 1889 г. в София. Той е потомък на видинския шишмановски род – внук е на Димитър Емануил Шишманов /виж отделна статия/ и е син на проф. д-р Иван Димитров Шишманов /виж отделна статия/. Средното си образоание завършва...

Георги С. ПОПОВ /1904-1968/

Георги Попов е роден през 1904 г. в гр. Белоградчик. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Агрономство“ и работи като околийски агроном на Белоградчишка околия. След 1944 г. е вътворен в...