Соломон Самуил АЛАДЖЕМ /1885-1976/

Соломон Аладжем е роден на 12 януари 1885 г. в многодетно видинско еврейско семейство. Учил е във видинското еврейско училище, заедно със световно известния художник Жул Паскин, за когото е написал спомени. Доброволец е в Балканската, Междусъюзническата и Първата...

Димитър Иванов Шишманов /1889-1945/

Димитър Иванов Шишманов е роден на 19 ноември 1889 г. в София. Той е потомък на видинския шишмановски род – внук е на Димитър Емануил Шишманов /виж отделна статия/ и е син на проф. д-р Иван Димитров Шишманов /виж отделна статия/. Средното си образоание завършва...

Георги С. ПОПОВ /1904-1968/

Георги Попов е роден през 1904 г. в гр. Белоградчик. Висшето си образование завършва в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Агрономство” и работи като околийски агроном на Белоградчишка околия. След 1944 г. е вътворен в...

Цветко Петров ДИНКОВ /1936-2012/

Цветко Динков е роден на 1 юни 1936 г. в с. Връв. Средното си образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев” през 1954 г., а висше в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Биология”, като за втора специалност си...

Рачо МИЛАНОВ Вълов

Рачо Миланов е роден на 18 февруари 1947 г. в с. Раковица. Средното си техническо образование завършва в гр. Русе, а висше във ВМЕИ гр. Варна, специалност “Електротехника” през 1971 г. Още същата година започва работа  в Изчислителния център на Стопански...

Боян Петров ИВАНОВ /1951-2020/

Боян Иванов е роден на 26 август 1951 г. в с. Гомотарци, където завършва основното си образование. Средно образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев” и след отбиване на редовната си военна служба работи в Химическия комбинат. През 1976...

Йордан Цеков НЕЕВ /1869- /

Роден е на 29 декември 1869 г. във Видин в семейството на възрожденския деец и първи кмет на Видин след освобождението Цеко Неев. Началното си и основно образование Йордан Неев получава в родния си град, след което заминава да учи в Одеската духовна семинария....

Георги Хаджитомов ПЕШАКОВ /1785-1854/

Роден е на 15 април 1785 г. в “славянското племе”, както пише самият той в автобиографията си, във Видин. Семейството е заможно. Баща му е търговец, който търгува в Османската и Хабсбургската империя, а неговата сестра Катерина е омъжена за друг виден...

Лука ПАВЛОВ /1828 -1884/

Роден е на 11 юни 1828 г. в гр. Пирдоп. До 1947 г. работи земеделска работа с баща си, за да издържат семейството, но същата годиа избягва от дома си и става ратай на руския консул в Пловдив Найден Геров, който му помага да се запише в пловдивското гръцко училище, а...

Галя Недялкова НЕДЯЛКОВА

Родена е през 1989 г. в с. Старопатица. Средното си образование завършва през 2008 г. във Видин, а бакалавърската си степен получава в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, специалност “Българска филология” през 2013 г. През 2015 г. получава...