Коста Илиев ИЛИЕВ /1869-1925/

Коста Илиев Илиев е роден на 24 юли 1869 г. в с. Старопатица. Средното си обрзование завършва в Садовското земеделстко училище, а висше в Чехия и гр. Мюнхен,Германия по агрономство. След завръщането си в България е учител и директор на земеделските училища в Плевен,...

Цвятко Давидов Цветков /1915 – 1987/

Цвятко Цветков е роден на 6 август 1915 г. в с. Джурилово /дн. Нивянин/, Врачанска област, но когато е 5 годишен семейството му се премества във Видин, където баща му е военнослужещ. Средното си образование завършва във Видинската гимназия /1935/ и още като ученик...

Стефан СТАНЕВ Димитров /1896 – 1941/

Стефан Станев Димитров ероден на 31 юли 1896 г. във Видин. Средното си образование завършва във видинската гимназия през 1914 г. и веднага постъпва в школата за запасни офицери, а след завършването ѝ заминава за фронта и е зачислен като офицер в Трети бдински пехотен...

Валентин Митков ГЕОРГИЕВ

Валентин Митков Георгиев е роден на 24 май 1964 г. във Видин. Средното си образование завършва в Гимназия с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ през 1983 г. , а висше във ВИИ „Карл Маркс“ – София през 1989 г. Журналист в отдел...

Тодор ХАДЖИТОШЕВ /1858-1903/

Тодор Хаджитошев е роден през 1858 г. в гр. Враца, където получава образованието си. През 1879 г. се заселва във Видин и започва работа като телеграфист, но през 1883 г. напуска държавната служба и отваря собствена книжарница. Същата година става активен член на...

Димитър СТОЯНОВ

Димитър Стоянов е завършил Духовната семинария в София и Санкт Петербургската духовна академия /1909/. От 1912 г. е учител в мъжката и девическата гимназии във Видин, а в периода 1928 – 1938 г. е директор на Видинската гимназия. Бил е секретар на училищното...

Цветан Костадинов КРЪСТЕВ

Цветан Кръстев е роден на 8 април 1947 г. в с. Бойница. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1973 г. Последователно е съдия в Районен съд – Кула /1975-76/, съдия,...

Любен Георгиев РУСКОВ /1941-2021/

Любен Георгиев Русков е роден на 15 август 1941 г. в гр. Димово, където завършва средното си образование и се изявява като оркестрант в ученическия духов оркестър и самодеец. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност...

Жан Изидоров Соломонов

Жан Соломонов е роден на 19 юли 1956 г. в София, но коренът му е от Видин. Баба му Жанет Мордекай Пинкас е по-голяма сестра на Жул Паскин /виж отделна статия/. Баща му Изидор Соломонов е роден през 1921 г. и е бил също журналист – завеждащ „Икономически...

Елена Стефанова ЯРЪМОВА

Родена е на 29 август 1984 г. във Видин. Дъщеря е на бившия футболист и треньор, а понастоящем спортен деятел Стефан Харалампиев Яръмов и е внучка на журналиста Хари Яръмов /виж отделна статия/. Елена Яръмова завършва средното си образование в СОУ „Любен...