Елена Стефанова ЯРЪМОВА

Родена е на 29 август 1984 г. във Видин. Дъщеря е на бившия футболист и треньор, а понастоящем спортен деятел Стефан Харалампиев Яръмов и е внучка на журналиста Хари Яръмов /виж отделна статия/. Елена Яръмова завършва средното си образование в СОУ “Любен...

Тодор ПЕТРОВ Джуков /1878-1924/

Роден е на 23 юли 1878 г. в с. Ново село в многодетно семейство на преселници от гр. Чипровци. Начално си и прогимназиално образование получава в родното си село и от 1890 г. до 1894 г. е чирак в различни занаятчийски работилници. През 1894 г. се записва във...

Тодор Илиев ПОПОВ

Роден е на 18 април 1940 г. в с. Сталийска махала. Основното и средното си образование завършва във Видин, а висшето в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология” през 1964 г. От 1965 г. до 1970 г. работи...

Цоко БАЙЧЕВ Найденов /1904-1976/

Роден е на 29 юни 1904 г. в с. Лесура, Врачанско. Баща му умира като инвалид от Сръбско-българската война, трима от братята му загиват в Първата световна война, което е причина и за ранната смърт на майка му. Твърде малък остава кръгъл сирак. Средното си образование...

Петър Василев ОДЖАКОВ /1834-1906/

Роден е на 15 октомври 1834 г. в гр. Лясковец в бедно семейство. Учи в Горна Оряховица, Търново, Габрово, Галац, Белград, Карловци, Нови Сад, Виена и Одеса. През периода 1855-1866 г. за революционна дейност неколкократно е вътворяван във Видинския затвор или...

Димитър БЛАГОЕВ Николов /1856-1924/

Роден е на 14 юни 1856 г. в с. Загоричане, Костурско, Гърция. Учи в родното си село, чиракува обущарство и учи в цариградското и одринското училища на Петко Р. Славейков, където е съученик с Трайко Китанчев и Спиро Гулапчев, с които създава и първото ученическо...

Йосиф Барух ЯКОВ

Роден е на 21 октомври 1943 г. във Видин. Висшето си образование завършва във ВИИ “Карл Маркс” – София през 1967 г. и до 1981 е репортер, а по-късно и завеждащ отдел “Икономически” на в. “Труд. След това последователно е зам. главен...

Методи ТАНЕВ Мандаджиев /1919-1987/

Роден е на 26 юни 1919 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Софийския уневерситет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право” през 1944 г. От 1943 г. до 1951 г. е журналист в пловдивските вестница...

Димитър Стефанов БАЛЕВ /1863-1915/

Роден е на 10 септември 1963 г. в гр. Охрид, Македония. След смъртта на баща му през 1971 г. семейството се премества във Видин. През м. юни 1975 г. заедно с Димо Хранов /виж отделна статия/, на когото помага в списването, редактирането и издаването на в....

Вера Иванова СТЕФАНОВА

Родена е на 14 март 1934 г. в гр. Димов. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология. Вера Стефанова е работила като коректор, завеждащ отдел ,...