Илия ТРАЯНОВ

Архитект Илия Траянов е автор на проекта на Видинската дизелова електроцентрала /1926/ и на проекта на паметника в Руските гробища /1944/.

Евгени Петков КИЧАШКИ

Архитект Евгени  Кичашки е роден на 19 март 1954 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“ през 1972 г., а висше във Висшия институт по архитектура и строителство – София, специалност...

Малин Иванов ЧОНОС

Архитект Малин Чонос е роден на 17 август 1919 г. син е на антифашиста Иван Чонос и брат на обесения за антифашистката си дейност секретар на Окръжния комитет на РМС, Боян Чонос. Малин Чонос завършва средното си образование във Видинската гимназия и през 1938 г. се...

Пламен Иванов Станчев

Арх. Пламен Станчев е роден в гр. Брегово, брат е на гл.ас. д-р Орлин Иванов Станчев /виж отделна статия/. Средното си образование завършва в родния си град, а  висше  в УАСГ, специалност „Архитектура“.  Главен архитект е на общините Брегово и Ново село....

арх. Иван Живков

Роден е във Видин. Иван Живков е изключително талантлив изпълнител на оперни и оперетни роли и дългогодишен хорист в хор „Китара“ и други хорови формации във...

арх. Цветан Митов ВЪРБАНОВ

Архитект Цветан Митов Върбанов е роден е в с. Старопатица, Кулска община. Син е на дългогодишния учител в селото Мито Върбанов, автор на неиздадена история на селото. Цветан Върбанов завършва архитектура в Белград и е бил архитект на гр....

Камен ПЕТКОВ Симеонов /1863-1947/

Архитект Камен Петков Симеонов е роден през 1863 г. в с. Белоптичене. Средното си образование завършва в гр. Враца /1992/ и след казармата няколко години учителства. Мечтае да следва в Художествената академия, но понеже не се отпускат стипендии, се преориентира и...

Димо Тодоров НИЧЕВ /1876-1952/

Роден е на 4 август 1876 г. в гр. Котел. Семейството се премества в гр. Кюстенджа /днес Констанца/, Румъния, а той учи в румънски училища и завършва средното си образование в Грац, Австро-Унгария през 1895 г. През 1901 г. завършва и висшето си образование в...

Веселин Антонов МИЛЕВ

Архитект Веселин Милев е роден на 14 август 1958 г. в гр. Петрич. Завършва Висшия институт за архитектура и строителство – София през 1984 г. , специалност „Архитектура“. Бил е ръководител на архитектурно ателие към „Софпроект“ и...

Димитър Георгиев КРЪСТЕВ

Архитект Димитър Кръстев е роден на 6 септември 1933 г. в с. Енина, Старозагорска област. Висшето си образование завършва във Висшия инженерно-строителен институт – София, специалност „Архитектура“ през 1958 г. До 1962 г. работи в Института по...