Роден е на 20 май 1931 г. в с.Стакевци. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия, а висше в СУ“Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. Учителствал е в Белоградчик и Вършец. Бил е журналист във в. „Червено знаме“ и в. „Народна младеж“. Две години е работил е като сътрудник на заместник председателя на Държавния съвет Георги Джагаров.

Една от първите  публикации на Илия Николчин е статията „Някои речникови особености на говора в с.Стакевци“, Белоградчишко“, публикувана в сп.“Език и литература“ през 1958 г. Следват сборниците с разкази „Доброто небе на планетата“/1966/, „Световно пътешествие“/1967/ и „Железни хризантеми“/1971/. През 1970 г. излиза първата му книга за деца „Слънчеви коне“, а  през 1972 г. излиза и първият му роман „Девет месеца и една нощ“. Следващата му детска книга за деца „Турлакиада“  излиза през 1980 г. и след няколко години се появява и романтичният роман „Пътешествие с Ива“ /1987/. Издава и романа „Балканската Кармен“/1998/, сборникът с новели „Ние, влюбените“ /2003/ и  „Сатиникон“-саркастичен роман /2006/. След смъртта му неговите близки намират ръкописа на романа „Трусът“, написан още през 1975 г. и го издават през 2016 г.

Илия Николчин има две дъщери Ива и проф. Миглена Илиева Николчина /виж отделна статия/.

Умира на 28 юни 2011 г. в София.