Фотографът Яшар Алиев е роден на 15 март 1922 г. във Видин. Работил е като чирак и калфа при дърводелец-мебелист, но се увлича от фотографията и след известно стажуване при видинския фотограф Цеко Петров открива собствена фирма и ателие. През периода 1952 -1973 г. е оператор, а по-късно и директор на Държавно предприятие „Фотография“ – Видин. Личният му архив е бил много богат, но част от него е унищожен при продажбата на жилището му. Особено ценни остават запазените негови фотографии за стария Видин и от наводнението на града през 1942 г.

Яшар Алиев умира на 15 декември 1978 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, фонд 1318.