Роден е във Видин през 1922г. Бил е оператор и директор на ДП“Фотография“ от 1952г. до 1973г.