Журналистът Цветко Здравков е бил уредник на в. „Червено знаме“- Видин.