Цвета Димитрова е родена през 1881 г. в с. Раяновци. Даровита народна певица, самодейка. Има много богат репертоар и песни публикувани в сборника „От Тимок до Вита“ на В. Стоин. По-популярни са песните ѝ – „Накладуше седенкюту“, „Седни, либе, до коленце“, „Ладовинке, тебе нигде нема“ е др.