Родена е през 1881 г. в с. Раяновци. Даровита народна певица, самодейка. Има много богат репертоар и песни публикуване в сборника “От Тимок до Вита” на В. Стоин. По-популярни са песните ѝ – “Накладуше седенкюту”, “Седни, либе, до коленце”, “Ладовинке, тебе нигде нема” е др.