Журналистът Цветан Георгиев е завършил висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. Работил е като радио журналист в Радиовъзел-Видин и като завеждащ отдел „Икономически“ на окръжния вестник „Червено знаме“.