Роден е във Видин. Учител по музика и активен участник в културно-просветния живот на града и окръга.

     За повече информация виж ДА-Видин, Ф-868