Роден е във Видин в края на ХIХ век. Един от най-известните видински журналисти през 20-те и 30-те години. Издава първия всекидневник във Видин. Съучредител на Съюза на българските журналисти през 1925г.