Роден е в с.Мраморец, Охридско. Баща му е участник в Илинденско-преображенското въстание и след неговия неуспех семейството се изселва в Румъния, а по-късно се установява във Видин.

     Христо Неданов е завършил висшето си образование в СУ”Св. Климент Охридски”, специал-ност “Математика” и е бил учител във Видинската гимназия. Той е издател и редактор на първия провинциален литературен вестник в България “Литературен глас“, излизал във Видин.