Роден е на 19 януари 1873 г. във Видин. Завършва висшето си образование в Прага при проф. Юлиус Маржак. След завръщането си в България учителства в Кюстендил и Военното училище в София.

Харалампи Маринов Илиев работи в областта на пейзажа. По-известни негови творби са „Соколец“, „Изглед на София“, Момина скала“, „Жътва“, „Край София“ и др.

Умира на 22 май 1955 г. в София.