Архитект Трендафил Трендафилов е роден през 1876 г. в Пловдив. През 1900 г. завършва архитектура и строително инженерство в Торино, Италия. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. От 1921 г. до 1924 г. е началник отдел при Министерството на обществените сгради и пътищата. В този период е ръководител на строежа на сградата на Видинската митрополия, изградена по проект на арх. Игор Калбус.

    Архитект Трендахил Трендафилов  умира през 1958 г.