Роден е през 1876г. в Пловдив. През 1900г. завършва архитектура и строително инженерство в Торино, Италия. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. От 1921г. до 1924г. е началник отдел при Министерството на обществените сгради и пътищата. В този период е ръководител на строежа на сградата на Видинската митрополия, изградена по проект на арх.Игор Калбус.

     Умира през 1958г.