Тота Вълчева е родена през 1867 г. в гр. Кула. Талантлива изпълнителка на народни песни записани от видни български изследователи и фолклористи. По-популярни от тях са – „Вила се, вила вихрушка“, „Болен лежи Алил ага“ и „Чичово ми дете под коруна врека“.