Родена е през 1867 г. в гр. Кула. Талантлива изпълнителка на народни песни записани от видни български изследователи и фолклористи. По-популярни от тях са – “Вила се, вила вихрушка”, “Болен лежи Алил ага” и “Чичово ми дете под коруна врека”.