Тома Николаев е роден на 10 октомври 1933 г. в с. Костичовци. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Седма мъжка Софийска гимназия. Възпитаник е на Философско-историческия и Юридическия факултет на Софийския университет. Работил е като учител в СОУ „Димитър Благоев“- Видин, бил е културно-просветен специалист в общините Белоградчик и Видин. Има заслуги към театъра и филмите снимани във Видинска област. В зрялата си възраст работи като адвокат. Член е на Видинската адвокатска колегия.

Тома Николаев пише и публикува от младежките си години в местния и национален печат. Автор е на книгите „Исторически бележки за село Костичовци, Видинско“ /1973/, „Ехо от Белоградчик“  и „Бит и духовност на с. Костичовци, Видинско“ /2008/.

Умира през 2015 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф-1079.