Роден е на 10 октомври 1933 г. в с. Костичовци. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Седма мъжка Софийска гимназия. Възпитаник е на Философско-историческия и Юридическия факултет на Софийския университет. Работил е като учител в СОУ “Димитър Благоев”- Видин, бил е културно-просветен специалист в общините Белоградчик и Видин. Има заслуги към театъра и филмите снимани във Видинска област. В зрялата си възраст работи като адвокат. Член е на Видинската адвокатска колегия.

Тома Николаев пише и публикува от младежките си години в местния и национален печат. Автор е на книгите “Исторически бележки за село Костичовци, Видинско” /1973/, “Ехо от Белоградчик”  и “Бит и духовност на с. Костичовци, Видинско” /2008/.