Бил е секретар на Културния комитет на Видин. Сътрудничил е на вестниците „Просвета“ и „Литературен глас“.