Тодора Илиева е родена през 1881 г. в с. Праужда. Даровита народна певица с богат и разнообразен репертоар. Български фолклористи записват голям брой песни, изпълняване от нея. Сред тях са – „Елен ти здраве опасе“, „Заспала Тодора у росно ливадье“, „Зажени се Марко“ и др.