Родена е през 1881 г. в с. Праужда. Даровита народна певица с богат и разнообразен репертоар. Български фолклористи записват голям брой песни, изпълняване от нея. Сред тях са – “Елен ти здраве опасе”, “Заспала Тодора у росно ливадье”, “Зажени се Марко” и др.