Лекар във Видин. Издател и автор на медицинското списание“Медицинска беседа“.