Поетесата и преводачката Теменужка Ангелова е родена през 1944 г. в с. Струин дол, Белоградчишка община. Средното си образование завършва в Димовската гимназия, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Руска филология“. Защитила е и дисертация за кандидат на филологическите науки в Москва. Работила е като секретар по идеологическите въпроси на Окръжния комитет на комсомола – Видин, в Централния комитет на Комсомола и като завеждащ сектор „Кино“ на Централния комитет на БКП.

Теменужка Ангелова е издала две стихосбирки – „Среща с изгрева“ /1983/ и „Строго време“ /1989/. В нейн превод от руски език излизат от печат публицистични и художествени произведения на руски и съветски автори, както и игрални и документални филми.