Родена е през 1902 г. в с. Старопатица. Народна певица, самодейка. Нейни изпълнения са публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”. Част от тях са – “Изгорех, мамо, на нива”, “Леле, Стано, дека си било?”, “Момне ле, йотварай порти” и др.