Станка Каменярска е родена през 1902 г. в с. Старопатица. Народна певица, самодейка. Нейни изпълнения са публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“. Част от тях са – „Изгорех, мамо, на нива“, „Леле, Стано, дека си било?“, „Момне ле, йотварай порти“ и др.