Роден е на 16 май 1955 г. в с. Майор Узуново. През 1976 г. завършва школата за художествени ръководители, а през 1979 г. Институт за музикални и художествени кадри в Пловдив. Работил е като преподавател по Начално военно обучение в ЕСПУ „Живко Пуев“, кмет на родното си село и пощенски служител. Веднага след дипломирането си в ИМХК през 1979 г. ръководи танцовия състав на ТМТ“Коста Йорданов“- Видин, а от следващата година е ръководител на съвместния танцов колектив на ТМТ и Окръжен младежки дом – Видин, на който се посвещава до 1999 г. Междувременно е хоноруван ръководител и на състави за народни танци в СПТУ „Вела Пискова“, Читалище гр. Брегово, ЕСПУ „Живко Пуев“, СОУ „Хр.Ботев“ с. Арчар и други читалищни танцови трупи, включително и в родното си село.

Носител е на медали от Републикански фестивали и на награди от регионални прегледи на художествената самодейност.