Хореографът и ръководителят на фолклорни формации Станислав Георгиев е роден на 16 май 1955 г. в с. Майор Узуново. От детските си години се качва на сцената като танцьор и акордеонист. През 1976 г. завършва школата за художествени ръководители, а през 1979 г. Институт за музикални и художествени кадри в Пловдив. Работил е като преподавател по Начално военно обучение в ЕСПУ „Живко Пуев“, кмет на родното си село и пощенски служител. Веднага след дипломирането си в ИМХК през 1979 г. ръководи танцовия състав на ТМТ „Коста Йорданов“- Видин, а от следващата година е ръководител на съвместния танцов колектив на ТМТ и Окръжен младежки дом – Видин, на който се посвещава до 1999 г. Междувременно е хоноруван ръководител и на състави за народни танци в СПТУ „Вела Пискова“, Читалище гр. Брегово, ЕСПУ „Живко Пуев“, СОУ „Хр. Ботев“ с. Арчар и други читалищни танцови трупи, включително и в родното си село. От 2010 г. е неизменно ангажиран и от читалище „Образование“ с. Арчар, където води и певческата група със солистка Асенка Янева /виж отделна статия/ и танцовия състав. Много често освен като хореограф се изявява и като танцьор, корепетитор и музикален съпровод на съставите, които ръководи, както по време на репетициите, така и при концертни и конкурсни изяви. От 2011 г. до 2015 г. и от 2019 г. до настоящия момент е кмет на родното си село Майор Узуново.

Станислав Георгиев със своите състави е носител на медали от Републикански фестивали и на множество награди от регионални прегледи на художествената самодейност.