Стана Костова е родена през 1867 г. в с. Старопатица. Даровита народна певица с богат репертоар. Нейни песни са включени в сборниците на няколко български фолклористи. Част от тях са – „Заблеяла бела овца“, „Заигра оро големо“, „Я си немам белото лице“ и др.