Роден е на 16 декември 1924 г. в с. Ново село. Баща му е учител, самодеен театрал, читалищен деец и председател на местното читалище “Земеделец”, а майка му е сред основателките и активистките на женското дружество в селото. Той завършва основното си образование в с. Ново село, а средно във Видинската гимназия. Още през 1945 г. на самодейни начала създава и  ръководи смесен хор към читалище “Земеделец”. През 1950 г. завършва висшето си образование в Стопанския факултет на Софийския университет, специалност “Икономика” и веднага записва и завършва Теоретичния факултет на Българската държавна консерватория в класовете на проф. Георги Димитров и проф. Лилия Гюлева, специалност “Хорово дирижиране”. През периода 1951 – 1963 г. е на работа в читалището като книговодител, диригент, секретар, театрален режисьор и главен художествен ръководител на редица самодейни формирования – смесен хор за школувано пеене/86 хористи/, битова група/16 хористки/, с която издирва, записва и нотира десетки автентични новоселски народни песни, танцова трупа/22-ма танцьори/, театрален състав/20 самодейци/, духова музика, мандолинен състав и музикална школа с индивидуално обучение по кавал, окарина, кларинет и др. Смесеният хор е първият български селски певчески състав, удостоен със златен медал и лауреатски звания на републикански фестивал за художествена самодейност. Благодарение и на неговата многостранна дейност през 1961 г. читалището е наградено с орден “Кирил и Методий” I-ва степен.

През 1963 г. Софрони Ангелоев е назначен за учител по музика в ТМТ “Коста Йорданов” – Видин за учител по музика. И тук създава смесен ученически хор, с който печели награди от републикански фестивали. През 1971 г. става учител в новооткритата Гимназия с преподаване на чужди езици “Лиляна Димитрова”. Ръководения от него девически хор на гимназията е лауреат на редица регионални и национални отличия. Едновременно е диригент и на смесените хорове на Стопанския химически комбинат и на завод “Вида”, като не изоставя и смесения хор и фолклорната  група на Ново село. От 1973 г. до 1975 г. е директор на Дирекция “Музика”-Видин и на Държавна филхармония – Видин. През периода 1975 – 1977 г. е музикален педагог на Видинския представителен хор “Боян Чонос”, който през 1976 г. печели златен медал на Международния хоров фестивал в град Ланголен, Великобритания. От 1977 г. до 1979 г. отново е учител в ГПЧЕ, след което се завръща в Ново село, където е избран за председател на читалище “Земеделец” и главен художествен ръководител на самодейните му състави. Пенсионира се през 1985 г. и е удостоен със званието Почетен председател на читалището, като продължава активната си творческа и обществено полезна дейност.

Софрони Ангелоев е носител на орден “Кирил и Методий”- III-та, II-ра и I-ва степен за цялостната му дейност в сферата на културата и музикалното изкуство и е носител на множество отличия и медали с регионален и национален характер.

Синът му Иван Софрониев Ангелоев/виж отделна статия/, също завършва дирижиране в Музикалната академия и се реализира на територията на Видинска област.

Софрони Ангелоев умира на 27 май 2005 г. Признателните жители на с. Ново село поставиха паметна плоча с неговото име на фасадата на местното читалище.