София Коджаманова е родена през 1874 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва в Априловската гимназия /шестокласното училище/ в гр. Габрово през 1890 г. и се омъжва за Руси Стоев Коджаманов /виж отделна статия/, с когото имат 5 деца. Вторият им син е художникът Тихомир Русев Коджаманов /виж отделна статия/.

София Христова Коджаманова е първата жена учител по цигулка във Видин.