Родена е през 1956 г. във Видин. Висшето си образование завършва в ЮЗУ- Благоевград, специалност „Предучилищна педагогика“. Работила е като учител, журналист, връзки с обществеността на Дунав мост 2, администратор в гр. Дунавци.

      Публикувала е стихове в местния и национален печат. Издала е стихосбирката „Слог“/1991/.