Журналистът Славчо Георгиев е работил във видинските вестници „Видин“, „Свободно демократично слово“ и др. Бил е кореспондент на в. „Демокрация“ и някои централни медии. След 2004 г. живее и работи в чужбина.