Поетесата Светлана Лилова е родена през 1932 г. във Видин. Работи и следва задочно немска филология в СУ “Св. Кл. Охридски“. Била е уредник в Художествена галерия „Никола Петров“- Видин. През 1964 г. е приета за студент в Московския литературен институт „Максим Горки“, факултет „Поезия“, в класа на Сергей Наровчатов.

      Светлана Лилова публикува първите си стихове  през 1960 г. През 1964 г. излиза първата й стихосбирка „Гълъби над звездите“, а през 1967 г. втората „Първото небе“. По време на следването си в Москва публикува в руския печат редица свои творби, а през 1968 г. излиза и поетичният ѝ сборник „Первое небо“. През 2007 г. е отпечатана и биографично-публицистичната ѝ книга „Тяхната Ахматова“.