Санда Коцева е родена през 1896 г. в с. Върба. Самодейна изпълнителка на народни песни. В сборника „От Тимок до Вита“ са публикувани песните ѝ „Скарали се две върли етърви“, „Садила мома край море лозе“, „Фъргай куделице, фъргай, дей дей, бела Радо“ и др.