Родена е през 1896 г. в с. Върба. Самодейна изпълнителка на народни песни. В сборника “От Тимок до Вита” са публикувани песните ѝ “Скарали се две върли етърви”, “Садила мома край море лозе”, “Фъргай куделице, фъргай, дей дей, бела Радо” и др.