Роден е във Видин. Агроном. Писател краевед.

Починал през 2003 г. в Израел.