Родена е на 23 февруари 1906 г. във Видин. Дъщеря е на политическия деец и общественик Хаим Пизанти/1879-1938/ и на първата жена социалист във Видин Султана Исак Пизанти/1885-1942/. Средното си образование Рената завършва във Видинската девическа гимназия. През 1928 г. семейството ѝ емигрира в СССР, където тя завършва висшето си образование . През 1934 г. се завръща в България и работи в нелегалния печат.  Омъжва се за бъдещия акад. Жак Натан. След 9 септември 1944 г. е на работа като главен редактор на в. „Народен женски глас“/1945-48/ и сп. „Жената днес“/1956-58/, журналист и редактор във в.“Работническо дело“ и други издания.

Рената Натан е и активен преводач. Превежда от руски език икономическа, публицистична, научна, обществено-полотическа и философска литература.

Автор е на биографичната книга за своя баща „Хаим Пизанти. 1879-1979“/1979/.

Имала е 3 деца – Димитър, Валери и Таня. Синовете ѝ рано умират. Проф. Таня Жак Натан – Пауновска е била преподавател в СУ“Св.Климент Охридски“/виж отделна статия/.

 Носител е на званието „Заслужил деятел на културата“/1970/ и е удостоявана с професионални отличия и държавни ордени и медали.

Умира през 1980 г. във Видин.

 За повече информация виж ДА-Видин, Ф-345, 644Б и 1592Б.