Журналистката и преводачката Рената Натан е родена е на 23 февруари 1906 г. във Видин. Дъщеря е на политическия деец и общественик Хаим Пизанти /1879-1938/ и на първата жена социалист във Видин Султана Исак Пизанти /1885-1942/. Средното си образование Рената завършва във Видинската девическа гимназия. През 1928 г. семейството ѝ емигрира в СССР, където тя завършва висшето си образование . През 1934 г. се завръща в България и работи в нелегалния печат.  Омъжва се за бъдещия акад. Жак Натан. След 9 септември 1944 г. е на работа като главен редактор на в. „Народен женски глас“ /1945-48/ и сп. „Жената днес“ /1956-58/, журналист и редактор във в. “Работническо дело“ и други издания.

Рената Натан е и активен преводач. Превежда от руски език икономическа, публицистична, научна, обществено-политическа и философска литература.

Автор е на изследването „Монополи. Картели, тръстове, концерни“ /1938/, съавтор е с Жак Натан на монографията „Кене Смит Рикардо. Избрани страници“ /1947/, редактор е на „Жак Натан. Избрани трудове в два тома“ /1977/ и е автор на биографичната книга за своя баща „Хаим Пизанти. 1879-1979“ /1979/.

Имала е 3 деца – Димитър, Валери и Таня. Синовете ѝ рано умират. Проф. Таня Жак Натан – Пауновска /виж отделна статия/ е била преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“.

 Рената Натан е носител  на званието „Заслужил деятел на културата“ /1970/ и е удостоявана с професионални отличия и държавни ордени и медали.

Умира през 1980 г. във Видин.

 За повече информация виж ДА-Видин, Ф-345, 644Б и 1592Б.