Родена е в София. Дъщеря на скулптура Ставри Калинов/виж отделна статия. Занимава се с музика.