Арх. Поля Борисова е родена през 1989 г. във Видин. Висшето си образование завършва в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.