Художничката Полина Петрова е родена през 1988 г. във Видин. Родовият ѝ корен е от с. Въртоп. Средното образование завършва в СОУ „Пенчо Славейков“-София с усилено изучаване на английски език и изобразително изкуство. Бакалавърската си степен завършва в СУ с придобити специалности „Педагогика“ и „Изобразително изкуство“. В СУ завършва и магистратурата си със специалности „Семиотика“ и „Изобразително изкуство“. Работи в сферата на графичния дизайн, дигиталната и печатна графика.

Полина Петрова печели наградите – за млад български автор на Международната изложба „Mini print“/2012/ и Grand Prix на XI-я Международен конкурс в Русе/2015/.