Петър Тодоров е историк и публицист. Секретар на Видинската митрополия.