Флейтистът Петър Павлов е роден във Видин. Възпитаник е на първата музикална школа във Видин, създадена през 1910 г. от Стефан Вапорджиев /виж отделна статия/. Петър Павлов е бил професионален флейтист в Софийската филхармония.