О.з. полковник арх. Петър Вълчев Гочев е роден на 19 юни 1931 г. в с. Раковица. Средното си образование завършва в Кулската гимназия и продължава обучението си във Висшето народно военно училище „Георги Димитров“, специалност „Земна артилерия“. След дипломирането си през 1952 г. е назначаван като строеви офицер за командир на артилерийски разузнавателен взвод в различни поделения и следва във Военногеографския институт – София по специалността „Картография-топография“. След 1958 г. работи в артилерийски подразделения като началник топографоизчислителна служба и се уволнява от БНА през 1962 г., поради съкращенията в армиите от Варшавския договор, като началник на инженерната служба на бригада ПВО и ВВС. Същата година е приет за студент  във Висшия инженерно строителен институт, специалност „Архитектура“. Завършва института през 1966 г. и е назначен на работа в Института за проучване и проектиране към МНО и отново военизиран. Пенсионира се с последно военно звание – полковник.

Петър Гочев е проектирал самостоятелно или в съавторство десетки военни, военно-стратегически, военно-граждански и граждански обекти в цялата страна.

Носител е на ордените „За военна доблест и заслуги“ и „За особени заслуги към БНА“