Архитект Петър Вълчев Гочев е роден в с. Раковица.