Роден е през 1927г. в с.Шипот. Дипломат и поет

      Умира на 30 септември 2002г.