Роден е през 1937г. в с.Крачимир. Средното си образование завършва в ТМТ-Враца, а висше в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Журналистика“. Целият му трудов стаж преминава във в.“Белоградчишко ехо“, като в продължение на 27 години е негов главен редактор. Кореспондент е на национални и регионални медии.

      Автор е на книгата „Белоградчишки легенди“/1999/.