Журналистът Пенко Градишки е роден през 1937 г. в с. Крачимир. Средното си образование завършва в ТМТ-Враца, а висше в СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Журналистика“. Целият му трудов стаж преминава във в. “Белоградчишко ехо“, като в продължение на 27 години е негов главен редактор. Кореспондент е на национални и регионални медии.

      Автор е на книгата „Белоградчишки легенди“ /1999/.