Родена е през 1846 г. в с. Дреновец. Самодейна певица, чиито песни са записани от няколко български фолклористи. Някои от тях са – „Запалило се Лилово“, „Знаеш ли, либе, помниш ли“, „Играйте, пейте, девойки“ и др.