Роден е през 1852 г. в с. Старопатица. Един от първите самодейни народни певци. Негови изпълнения са отпечатани в сборника на В.Стоин “Народни песни от Тимок до Вита”. Сред тях са – “Две годин гурбет ходя”, “Тръгнала Бонка в градина”, “Таралешко телци пасе” и др.