Пантелей Горчовски е роден през 1852 г. в с. Старопатица. Един от първите самодейни народни певци. Негови изпълнения са отпечатани в сборника на В. Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“. Сред тях са – „Две годин гурбет ходя“, „Тръгнала Бонка в градина“, „Таралежко телци пасе“ и др.