Роден е във Видин. Автор на фейлетони, епиграми и разкази.

     За повече информация виж ДА-Видин, Ф-811.