Оник Арменак Торосян е роден на 10 януари 1899 г. в с. Бахчечик, Турция. В следствие на гоненията, на които е подложено семейството му от турските власти то емигрира в Русе, а през 1901 г. се установява във Видин, където той завършва основното си образование във видинската прогимназия. Средното си образование завършва в Търговската гимназия – Свищов. През 1921 г. заминава за Париж и се записва за студент в Търговската академия за чуждестранни студенти. През 1923 г. се завръща във Видин и започва работа във фамилната мелница като счетоводител, а след смъртта на баща си през 1936 г. става и нейн административен директор. След национализацията на мелницата след 1944 г. остава на работа в нея като главен счетоводител до края на живота си.

Оник Торосян проявява интерес към художественото творчество от младежките си години до пределната си възраст. Автор е на десетки фейлетони и статии по злободневни теми и проблеми. През периода 1929 – 33 г. има 28 публикации във в. “Здравна просвета”, чийто главен редактор и д-р Теодосий Витанов. През 50-те и 60-те години членува активно в литературния кръжок при читалище “Цвят”, пише и публикува предимно фейлетони във в. “Червено знаме” и участва в литературни четения.

Той има още една творческа страст. Още от 20-те години със собствена камера и по собствени сценарии снима любителски филми, в които актьори и статисти са негови роднини и приятели.

Умира през м. ноември 1973 г. във Видин.

За повече информация виж ДА-Видин, Ф-811.