Арх. Огнян Симов е роден през 1955 г. във Видин. Висшето си образование завършва във Висшия институт по архитектура и строителство – София. Хоноруван преподавател е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.