Роден е на 2 октомври 1932 г. в с. Цар Петрово в бедно селско семейство. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Видинската мъжка гимназия “Димитър Благоев” през 1950 г., с отличен успех. Същата година кандидатства и е приет за студент по специалността “Френска филология” на СУ”Св. Климент Охридски”. През 1952 г. в университета се открива специалност “Журналистика”, в която без приемен изпит могат да се запишат само студенти с отличен успех от следването и Нинко Груев е един от приетите. Завършва висшето си образование през 1955 г. след журналистически стаж във в.”Кооперативно село” и е назначен в културния отдел на околийския вестник “Червено знаме”. От следващата година става ръководител и на кръжок “Млад дописник” към Пионерския дом и издава в.”Пионерска искра”. Едновременно е и секретар на литературния кръжок “Христо Смирненски” при читалище “Цвят”, през който през годините минават много бъдещи литературни творци. През 1957 г. става завеждащ отдел “Селско – стопански” на в.”Червено знаме”. През 1960 г. е поканен и назначен от редакционното ръководство на в.”Работническо дело” за кореспондент за Видински окръг и изпълнява тази длъжност до неговото закриване през 1991 г., след което до пенсионирането си през 1993 г. остава кореспондент на неговия приемник в.”Дума”. Едновременно е сътрудник с журналистически материали и във вестниците “Кооперативно село” и “Народна младеж”. През периода 1972 – 1974 г. завършва по задочен път и второто си висше образование “Българска филология”, отново в СУ. Средно годишно Нинко Груев е предавал и са му отпечатвани по над 300 публикации с актуална информация за социално-икономическото, здравно, образователно и културно развитие на Видинския регион, както и за проблемите и негативните явления в живота на хората.

Като висока оценка за кореспондентската му работа са наградите от редакцията на вестника и достойното име, с което се ползва сред журналистическата гилдия на Видин и страната.