Николина Василева е родена на 1 януари 1951 г. в с. Раковица. Средното си образование завършва в ТИХ-Видин и от 1970 г. до 1972 г. работи като лаборант в СХК. През 1974 г. завършва  Полувисшия институт за музикални и хореографски кадри – София, специалност „Хореографска композиция“  и започва работа като хореограф на АНПТ „Дунав“. През периода 1977-84 г. е учител по музика в VII-мо ОУ „Витко Иванов – Бако“. От 1984 г. до 1987 г. е завеждащ културно-масовата работа в отдел „Култура“ на ОбНС-Видин, а от 1987 г. до 1992 г. е инспектор по танцова самодейност при Окръжен център за художествена самодейност към Окръжен и Общински съвет за култура – Видин. Същата година става организатор художествена самодейност в Направление „Образование“ на община Видин. През периода 1974 – 2000 г. е последователно методист, хореограф и художествен ръководител  на Танцовия колектив за български народни танци при Окръжен пионерски дом – Видин. След което е технически секретар /2001-2007/, а от 1995 до 2002 г. и от 2014 до 2019 г. редовен и хонорован преподавател по хореография в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“. От 2008 г. до 2011 г. е организатор културни дейности в Образцово народно читалище „Цвят“ – Видин, а от 2005 г. до 2012 г. преподавател по народни танци на Детския танцов състав към читалището. От 1995 г. е ангажирана като преподавател по български народни танци в детските градини на гр. Видин. От 2013 г. е ръководител на Клуб за народни танци при Военен клуб – Видин.

Преподаватели и партньори в постановъчната дейност на Николина Василева са проф. Кирил Дженев, доц. Петър Григоров, Методи Кутев, Найден Шулеков, Иван Тодоров и Димитър Димитров, както и етнографите Нинко Заяков /виж отделна статия/ и Маргарита Николова /виж отделна статия/, а в подбора и изработването на костюмите най-близък съветник ѝ е художничката  Венера Наследникова /виж отделна статия/.

Активно работи за издирване, съхраняване, претворяване и популяризиране на автентичния танцов фолклор и танцовото изкуство във Видин и Видинска област. Участва като член на журита, при изработването на програми и като организатор и водещ на всички събори на народното творчество във Видинско, Националните събори на народното творчество в Копривщица и фестивали на градско, областно и републиканско ниво на художествената самодейност.

Нейни възпитаници, завършили НУТИ-София, АМТИИ-Пловдив и ЮЗУ-Благоевград и поели по професионалния път на хореографи и ръководители на танцови формации са – Трофим Андреев, Наталия Кирилова, Стефан Ненчев, Росен Борисов, Татяна Стоянова, Весела Кръстева, Мадлен Радулова, Вера Страхилова и Михаил Иванов. В чужбина като посланици на българското танцово изкуство са учениците ѝ – Велислава Методиева – Катар, Милена Ценова – Швейцария, Даниела Василева – Канада, Наталия Кирилова – Англия, Вера Страхилова – Испания и др.

Ангажирана е и като преподавател по танцов фолклор от Видинско в Международния фолклорен фестивал, организиран от АМТИИ-Пловдив.

Член и секретар е на Окръжната секция на танцовото изкуство във Видинска област, както и член на Националната секция на детските хореографи в България.

Автор е на танците за деца – „Ръченица“, „Пайдушко“, „Дайчово“, „Джиновско“, „Северняшка сюита“, „Дружки“, „Танци от Видинско“, „Дунавско“, „Еленино“, „Видински закачки“ и „Шопски танц“.

Николина Василева има множество награди и отличия от прегледи и фестивали на любителското изкуство, носител е на званието „Отличник“ на Комитета за култура /1987/, на плакет на ЦХС /1982, 1987/ на медали от Републикански фестивали на художествената самодейност и на юбилейни медали и звания.