Фотографът Никола Рогожаров е роден на 3 март 1931 г. във Видин в многодетно семейство и е изпратен на държавна издръжка като даровито дете в дом за талантливи деца в гр. Русе, където завършва средното си образование. Трябвало е да продължи образованието си в СССР, но поради заболяване е изпратен на лечение във Велинград. Във Видин се завръща след 1948 г. и се утвърждава като един от водещите фотографи, а по-късно и като журналист и кореспондент на централни медии.

Интересът му към фотографията е от детските му години и го отвежда в тогавашните кръжоци за фото и кино любители. Във Видин Никола Рогожаров е работил в Окръжно предприятие „Фотопропаганда“ и като кореспондент и фотокореспондент на вестниците „Земеделско знаме“ и „Кооперативно село“. След 1965 г. е ангажиран като фотограф към ДМЗ „Георги Димитров“ и към създадения по-късно Институт по помпи към завода. През 1970 г. създава и първото в града частно фотостудио.

Негов внук е купистът Владимир Рогожаров /виж отделна статия/, а негов зет е фотографът и кинооператорът Крум Хаджимитев /виж отделна статия/.

Умира през 2016 г. във Видин.